logo    Centrální vysavače  HUSKY, DUOVAC, DISAN  Dodávky a instalace od rožnovské firmy Petr Koláček 

INFORMACE » Doživotní záruka
Doživotní záruka pouze centrální vysavače HUSKY a DUOVAC


Výrobce: NUERA AIR

Výrobce NUERA-AIR Canada (dále též jen „Výrobce“) poskytuje na Zboží tzv. Doživotní záruku. Doživotní zárukou se rozumí závazek Výrobce poskytnout nový náhradní díl Zboží, u něhož se projeví výrobní nebo materiálová vada v době životnosti Zboží. Výrobce poskytne nový náhradní díl zcela zdarma, koncový zákazník hradí pouze vlastní náklady spojené s uplatněním práv z Doživotní záruky, náklady na zaslání náhradního dílu a náklady na výměnu poškozeného dílu za nový.

Limitovaná garance bezplatného servisu Výhradního dovozce v rámci Doživotní záruky

Práva z Doživotní záruky může koncový zákazník uplatnit u Výrobce přímo nebo prostřednictvím Výhradního dovozce.

Po dobu 60 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi zajistí Výhradní dovozce v případě uplatnění práv z Doživotní záruky jeho prostřednictvím vyřízení nároku koncového zákazníka z Doživotní záruky, přepravu náhradního dílu i výměnu poškozeného dílu za nový pro koncového zákazníka bezúplatně.

Životností Přístroje (vysavačové jednotky Husky a Duovac) se rozumí doba 25 let od data dodání Přístroje koncovému zákazníkovi. Životností Příslušenství se rozumí doba 5 let od data dodání Příslušenství koncovému zákazníkovi.

Podmínkou poskytnutí Doživotní záruky je provedení registrace koncového zákazníka do programu Doživotní záruky nejpozději do 2 měsíců od data dodání Zboží koncovému zákazníkovi. V případě zmeškání lhůty pro registraci ztrácí koncový zákazník právo na poskytnutí Doživotní záruky.

Registrace do programu Doživotní záruky se provádí řádným vyplněním tzv. Karty zákazníka, která je dostupná na webových stránkách Výhradního dovozce ( www.husky.cz). Registraci je možné provést interaktivním vyplněním Karty zákazníka přímo na webových stránkách Výhradního dovozce (NEWAG spol. s r.o.) nebo zasláním vytištěné a vyplněné Karty zákazníka doporučenou listovní zásilkou na adresu sídla Výhradního dovozce (NEWAG spol. s r.o.).

Doživotní záruka a reakce konkurence

Společnost NEWAG, spol.s r.o. zaznamenala a zaznamenává, že ze strany konkurence jsou potencionálním koncovým zákazníkům – kupujícím centrálních vysavačů předávány neúplné a zavádějící dokumenty, mající za cíl „vysvětlit“ zákazníkům obsah doživotní záruky na vysavače značky Husky, jež však svým obsahem zcela zkreslují, zlehčují a deformují obsah a význam doživotní záruky, kterou společnost Husky na své výrobky, tedy zejména na vysavačové jednotky, poskytuje. Zkreslovány jsou záměrně především údaje, týkající se způsobu uplatňovaní reklamačních nároků a doby trvání doživotní záruky.

V této souvislosti si společnost NEWAG, spol.s r. o. dovoluje informovat zákazníky, že doživotní záruka zaručuje:

  1. Poskytnutí nového náhradního dílu, u něhož se projeví výrobní nebo materiálová vada a to v době životnosti zboží. Nový náhradní díl je poskytován zcela zdarma.
  2. Dodání náhradního dílu i výměnu poškozeného dílu v době pěti let od prodeje zboží plně na náklady výhradního dovozce – společnosti NEWAG, spol.s r. o.
  3. Projeví-li se vada po více než pěti letech od prodeje zboží, hradí zákazník pouze náklady na dodání náhradního dílu a jeho výměnu, cenu náhradního dílu nehradí. Dodání náhradního dílu a náklady spojené s jeho výměnou jsou v takovém případě kalkulovány v rámci České republiky a to vždy k nejbližšímu prodejnímu místu, zpravidla od autorizovaného prodejce, který dodávku realizoval. Zákazník může též výrobek demontovat sám a dopravit jej na jednotlivá servisní střediska dovozce, nacházející se v Praze, Brně a Hradci Králové, kde bude provedena výměna dílu nebo jeho odborná oprava. Ceny za práci budou kalkulovány dle platného ceníku v hodinové sazbě.


Životnost přístroje je stanovena na dobu 25 let od jeho prodeje, životnost příslušenství pak na dobu 5 let od dodání. Bližší podmínky jsou uvedeny v textu záruky a lze je též získat na adrese společnosti NEWAG, spol. s r.o. a webových stránkách www.husky.cz , popř. si je lze vyžádat přímo na zákaznické zelené lince 800 139 076.

NEWAG, spol. s r.o.